Visie

Steeds meer vraagstukken vereisen een integrale aanpak. Mondige burgers accepteren niet meer dat ze van het ene gespecialiseerde loket naar het andere moeten. Vaak ervaren zij problemen in verschillende leefwerelden, zoals huisvesting, de fysieke leefomgeving, financiƫn, gezondheid, het gezin, zingeving etc. Deze moeten in onderlinge samenhang worden aangepakt.

Afbeeldingen siteweb 002Voor overheid en bedrijfsleven ontstaan hierdoor nieuwe uitdagingen. Antwoorden op maatschappelijke vragen moeten vanuit verschillende disciplines worden geformuleerd in een gezamenlijke aanpak. Dit vraagt om verbinding binnen en tussen organisaties. Vaak komt die niet vanzelf tot stand.

De kern van mijn werk is het ontdekken van de complementariteit. De ontdekkingsreis die ik voorstel, vertrekt vanuit de inhoud. Want u wilt iets bereiken en daar heeft u anderen bij nodig. Hoe zien zij het te realiseren resultaat? Wat zijn hun invalshoeken, wat is de gezamenlijke noemer, hoe kunnen we de afspraken borgen en evalueren?