Over mij

Ik wil mooie dingen realiseren voor de samenleving door verbinding tot stand te brengen. Ik wil voorkomen dat goede initiatieven niet van de grond komen omdat men elkaar niet weet te vinden.

Afbeeldingen siteweb 001Tijdens  twintig jaar in leidinggevende functies bij het rijk en als directeur bij de gemeente Den Haag heb ik veel inzicht en ervaring opgedaan met politieke en ambtelijke processen. Complexe situaties  hanteerbaar maken, zowel qua inhoud als qua proces, was steeds de kern van mijn werk. Ik ben gewend om door te vragen en snel boven water te krijgen waar het werkelijk om gaat.

Ik weet teams te mobiliseren en te enthousiasmeren voor een gezamenlijk doel en ze daar naar toe te leiden. Ik ben resultaatgericht. Wanneer creatieve, onorthodoxe wegen nodig zijn, vind ik dat  een uitdaging. Ik heb een  integere benadering en leg snel en eenvoudig verbinding tussen verschillende partijen.

Een kort overzicht van mijn belangrijkste strategische resultaten:

  • Voor passend onderwijs heb ik een bestek ontwikkeld voor schoolmaatschappelijk werk als brug tussen onderwijs en zorg.
  • Ik ontwikkelde een methodiek voor een doorstart van risicojongeren met een veiligheidsrisico.
  • Als verkenner heb ik de kiem gelegd voor intensieve samenwerking op casusniveau tussen een jeugdhulp- en een financial coaching-aanbieder.
  • Als interimmanager bij Haags Werk Bedrijf Publieke Taken heb ik het aantal BuurtServiceTeams in Den Haag verdrievoudigd. Daarin waren eind 2013 430 medewerkers aan het werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van 2011 t/m 2013 hebben er ca. 300 een reguliere baan gevonden.
  • Ik heb als vroedvrouw gediend voor het eerste integrale beheerplan van de gemeente.
  • Als adviseur legde ik de basis voor ketenmanagement bij het arbeidsmarktbeleid in de Haagse regio
  • Interactief heb ik met een groot aantal organisaties een actieplan ontworpen voor de Haagse Schilderswijk waarin ‘harde’ en ‘zachte’ punten in samenhang werden aangepakt.
  • Ik gaf leiding aan dereguleringsoperaties op landelijk en gemeentelijk niveau.
  • Ik stond aan de wieg van de eerste kabinetsnota over armoedebestrijding in Nederland.

Bekijk hier mijn C.V.