Overzicht trajecten Schippers Advies

start onderwerp opdrachtgever
Oktober 2014 Ondersteuning vooronderzoek zorgarrangementen passend onderwijs I. La Haye, senior manager Haags Centrum voor Onderwijsadvies
Juni 2014 Kwartiermaker nieuwe taken Haeghe Groep t.b.v. Haags Veegbedrijf Th.M.J. Schwencke, directeur Haeghe Groep
Mei 2014 Ondersteuning invoering passend primair onderwijs Haaglanden D. Rensen, directeur Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Haaglanden
Februari 2014 Strategische ondersteuning Thuis Op Straat M. Martens, directeur Thuis Op Straat
Februari 2014 Marktverkenning Financial Coaching P. Nugteren, directeur DAS-Rotterdam
September 2013 Voorbereiding visiedocument Landelijke Vereniging Lokale Belastingen F. Dukel, voorzitter Landelijke Vereniging Lokale Belastingen
December 2012 Beheren op niveau 2014 e.v. A. Vos-Tijdhof, dienst Stadsbeheer Den Haag, wnd. hoofd afd. Openbare Ruimte en Groen
November 2012 Verdieping participatie Jeugdformaat-jongeren B. Timman, directeur Jeugdformaat
December 2011 Verkenning samenwerking Jeugdformaat – DAS B. Timman, directeur Jeugdformaat
Oktober 2011 Doorstart risicojongeren T. Zwietering, T. Hooiveld programmadirecteur Wijken, Den Haag
September 2011 Ondersteunen Bouwend Nederland bij openen Haagse Markt C.P.T. Ruyter, regiomanager Bouwend Nederland, Randstad Zuid
Augustus 2011 Follow up evaluatieonderzoek Wijkaanpak Duindorp T. Hooiveld, Publieks­dienst, stadsdeeldi­recteur Scheveningen
April 2011 Interim manager Haags Werk Bedrijf/Publieke Taken J.G. Poort, directeur Haags Werk Bedrijf
Februari 2011 Marktverkenning creditmanagement overheid P.Nugteren, directeur DAS-Rotterdam
Januari 2011 Risicojongeren, krachtwijken en arbeidsmarkt T. Zwietering, Pro­gram­­ma Wijken, Den Haag
November 2010 Subsidieaanvraag t.b.v. pilot met het Woondossier C. Bruijnes, directeur Meer Met Minder
November 2010 Evaluatieonderzoek project ‘Werken aan de stad’ in Duindorp P. Hoogvliet, bedrijfsdirecteur Vestia Den Haag Scheveningen
Oktober 2010 Verbetering samenwerking tussen de ketens Jeugdzorg en Veiligheid S. Broers, directeur Bestuurszaken, Den Haag
Oktober 2010 Regionale strategische sectorbenadering werkgevers M.E.J. Andriessen, voor­zit­ter Hoofdenoverleg SZW Haaglanden
Augustus 2010 Ondersteuning Haags Werk Bedrijf Publieke Taken bij strategische positionering J.G. Poort, directeur Haags Werk Bedrijf
April 2010 Uitwerking van Beheren op Niveau 2 m.b.t. de toepassing van Beeldkwaliteit J.E.M. Norbart, hoofd afd. Openbare Ruimte & Groen, dienst Stads­beheer gemeen­te Den Haag
Maart 2010 Sectorbenadering werkgevers M.E.J. Andriessen, directeur dienst SZW, gemeente Den Haag
Maart 2010 Ondersteuning gemeente Delft bij invoering van 5%-regeling Social Return Th. Den Hertog, hoofd sector Werk, Inkomen & Zorg, gemeente Delft
Februari 2010 Ondersteuning dienst Stadsbeheer voor Collegeprogramma 2010-2014 P.J. Delsing, directeur dienst Stads­beheer, Den Haag
November 2009 Workshop Integrale dienstverlening P.G. Lugtenburg, directeur Re-integratie en Participatie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Oktober 2009 Regionale aanpak contract compliance M.J.J. Croonen, directeur Regionaal Platform Arbeids­markt­beleid Haaglan­den
September 2009 Meerjarenprogramma Kunstwerken E. Meijs, hoofd afd. Water en Constructies, dienst Stadsbeheer Den Haag
September 2009 Beheren op niveau 2 J.E.M. Norbart, hoofd afd. Stedelijke Structuren, dienst Stadsbeheer Den Haag
Mei 2009 Beheer op de kaart, voorbereiding dossier voor Collegeprogramma P. Heskes, direc­teur Dienst Stadsbeheer, Den Haag
Mei 2009 Realisatie ketensamenwerking arbeidsmarktbeleid regio Haaglanden M.E.J. Andriessen, directeur dienst SZW, Den Haag
April 2009 Evaluatie deconcentratiebeleid gemeente en Haag I. Merx, programma­directeur   Deconcen­tratie, Den Haag
Januari 2009 Beheren op niveau H.M.A. van den Berg, directeur Dienst Stadsbeheer Den Haag