Op het snijvlak van stadsbeheer en sociale zaken

In 2010 krijgt  het Haags Werkbedrijf (HWB) een belangrijke taak toebedeeld door de gemeente Den Haag. Twee doelen die nauw met elkaar verbonden zijn op gemeentelijk niveau, moeten behaald worden. Ten eerste moet de stad schoner door meer vegers in te zetten;  ten tweede moet het HWB stadsbewoners in uitzichtloze situaties vanuit een uitkering  een doorstart geven naar regulier werk, van kansloos naar kansrijk. Door deze opdracht verdrievoudigt de organisatie van het Haagse Werkbedrijf.  Als interimmanager gaf ik hier leiding aan.

Hoe

De organisatie groeit  van 250 naar 700 werknemers. Er komen binnen het HWB zogenaamde buurtserviceteams voor de hele stad –voorheen opereerde het HWB alleen in het centrum- die “wijkgebonden” werken en verantwoordelijkheid dragen voor de leefomgeving. Het doorstartproject krijgt vorm.  Via leerwerkbanen  bij het HWB doen mensen werk- en leerervaring op. Hun leefsituatie  stabiliseert en verbetert zich.

En nu?

De organisatie groeit succesvol. Het doorstartproject heeft meetbare effecten. De stad is schoner blijkt uit metingen en enquêtes. Medewerkers met een leerwerkbaan  bij de serviceteams raken geactiveerd, leren arbeidsvaardigheden, taal en later in het traject ook sollicitatievaardigheden. Ze komen in een werkritme en doen weer actief mee in de samenleving. Een groot deel van de deelnemers heeft nu, via dit project, een weg gevonden naar ander werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>