Doorstart risicojongeren

 

De opdracht

Wijkaanpak in Den Haag krijgt op straat met alles te maken dat andere diensten binnen de gemeente niet kunnen oplossen. Overlast gevende jongeren hebben complexe problematiek die bestaat uit problemen op gebied van onderwijs, overlast, werkloosheid en vandalisme. De directeur van het programma Wijkaanpak vraagt zich af: wat kan helpen om deze jongeren in een positieve stand te krijgen in die wijken. Dit is een zeer uitdagende opdracht want het levensplezier van veel mensen is hiermee gemoeid, wijkbewoners en probleemjongeren zelf.

 

Werkwijze

De eerste stap in het onderzoek is in gesprek gaan met de wijkteams en jongerenwerk: wat willen deze jongeren en waarom lukt het niet? Waardoor gaat het mis in hun leefsituatie? Ze streven naar “huisje boompje beestje” maar dit is onmogelijk te bereiken omdat de aanpak van de gemeente bij een aantal van hen niet werkt: onderwijsproces loopt vast; ze lopen vast in bureaucratie  en de problematiek wordt snel complex.

Ik confronteer de managers van de verschillende instanties die relevant zijn (jeugdzorgaanbieders, het ROC, dienst Sociale zaken en dienst OCW) met deze beelden. Zij zijn van mening dat er al veel oplossingen beschikbaar zijn, maar die zijn blijkbaar niet bekend.  Er is een verschil in perceptie tussen beleid en management enerzijds en uitvoering anderzijds.

Om de bestaande mogelijkheden te benutten, heb ik een pilot opgezet om een klein aantal jongeren daadwerkelijk te helpen. JIT en Jeugd Formaat leveren een begeleider die als ‘casemanager’ fungeert begeleider. Gaandeweg ontstaat het beeld dat jongeren andere behoefte hebben, namelijk uitzicht op werk en schuldsanering. We formuleren daarom drie speerpunten: schuldhulpverlening, een regulier inkomen en werk. Het karakter van de pilot verschuift daardoor in de richting van instrumentontwikkeling.

 

Successen

De schuldhulp komt van de grond. Voorheen strandde die omdat schulden te hoog waren om aan te pakken en boetes niet werden  kwijtgescholden. Uitzichtloosheid was het effect. Particuliere fondsen blijken echter bereid om boetes voor hun rekening te nemen in het kader van een integrale trajectaanpak. Daardoor kunnen deze worden opgelost, zodat er uitzicht komt op een schuldenvrije leefsituatie.

Er worden specifieke afspraken gemaakt over de uitkeringsverlening aan jongeren die in traject zijn bij een jeugdzorgaanbieder.  Zij krijgen daardoor een regulier inkomen, zodat geen nieuwe schulden hoeven te ontstaan. De jeugdhulpverlener gaat zelf mee naar gesprekken waarin dit wordt geregeld.

Op gebied van participatie  zijn er in Den Haag voor schooluitvallers een heel aantal leer-werkprojecten die kleinschalig en gericht zijn op deze doelgroep. Daardoor krijgen de jongeren de mogelijkheid om via certificaten een startkwalificatie of een baan te bemachtigen.

De integrale aanpak vanuit de speerpunten zorgt voor succes voor de risicojongeren.  Zo zijn voorwaarden gecreëerd  voor een succesvolle aanpak van risicojongeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>