Evaluatie wijkaanpak Duindorp

 

In 2007 ontstond onrust onder de wijkbewoners van Duindorp. Aanleiding vormden renovatieplannen van Vestia. Het college besloot tot een sociaal programma dat de wijkvernieuwing moest ondersteunen, waarin gemeentelijke diensten en Vestia samen optrokken. Centrale doelstelling was om de ‘zwijgende meerderheid’ in de wijk meer stem te geven. Tot dan toe werd die meerderheid geíntimideerd door een beperkt aantal families. Het bureau WadS is met een onconventionele aanpak de confrontatie aangegaan. Volgens velen heeft  dit voor een positieve omwenteling in de wijk gezorgd. Sommige staande organisaties hadden moeite met deze aanpak, en de overdracht na afloop van het project is niet eenvoudig geweest.

Evaluatie

De aanpak van WadS verdiende een evaluatie. Binnen “Het KansRijk”, de netwerkorganisatie waar ik sinds medio 2009 partner was, heb ik samen met Steven Scheer, die evaluatie uitgevoerd. We hebben antwoorden gevonden waar de gemeente en Vestia naar op zoek waren.

Hoe

Door interviews en brononderzoek hebben we de gang van zaken in de projectperiode (2007-2010) gereconstrueerd. Hieruit werden de ups en downs per deelproject helder. De resultaten hebben we gedeeld met de betrokkenen binnen het project/programma.

 

Conclusies

De onconventionele aanpak van WadS bleek de wijkontwikkeling een positieve impuls te hebben gegeven. Consequent optreden tegen een aantal bewoners met asociaal gedrag door politie en Vestia, heeft er toe geleid dat Duindorp weer van de positieve meerderheid in de wijk werd. Het verwijderen van enkele gezinnen uit de wijk was daarvoor erg belangrijk.

Door de verbeteringen kan een nieuwe fase beginnen, waarin het Stadhuis weer meer op afstand komt te staan en de wijk zelf de ontwikkeling initieert en draagt.