Categorie archief: Jeugdhulp

Jeugdzorg en schuldhulpverlening

De opdracht
Schulden zijn een groot probleem voor veel 16+-jongeren die in traject zitten in Jeugdformaat. Het op de rit krijgen van de schuldsanering kost erg veel tijd en energie.  Het bestuur van Jeugdformaat vraagt om uit te zoeken:  wat levert het ons op als we in zee  gaan met een gespecialiseerde schuldhulpverlener?

Werkwijze
Het idee is om bij een 16 + jongere met complexe problemen vanuit verschillende disciplines efficiënt samen te werken en iedereen te laten doen waar hij goed in is:  maatschappelijk werk zorgt en DAS pakt de schuldenproblematiek aan. Door middel van workshops en interviews binnen Jeugdformaat werd helder dat er grote behoefte is aan deze ondersteuning, zodat maatschappelijk werkers zich echt op hun kerntaak kunnen richten: het verlenen van jeugdzorg.

Successen
Het succes bij Jeugdformaat is dat ze hebben ervaren dat een team vormen met schuldhulpspecialisten zeer effectief is. De leefsituatie van de 16+ jongeren stabiliseert en verbetert. Vooral bij de zelfstandig wonende jongeren heeft  deze aanpak effect. De jeugdhulpverleners van Jeugdformaat kunnen de zorg verlenen waarvoor ze opgeleid zijn. Het succes van de pilot maakt dat DAS dit nieuwe ‘product’ verder ontwikkelt en met resultaat  aanbiedt aan andere zorgaanbieders en werkgevers die medewerkers met complexe problemen, waaronder schulden, de helpende hand willen bieden.